Mexanika va inshootlar seysmik mustahkamligi instituti

Имтиҳон маълумотлари файли

Имтиҳон саволлари файлиИмтиҳон натижалари