Paxta seleksiyasi, urugʻchiligi va yetishtirish agrotexnologiyalari ilmiy-tadqiqot instituti

Имтиҳон маълумотлари файли

Имтиҳон саволлари файлиИмтиҳон натижалари