Toshkent irrigatsiya va melioratsiya instituti Buxoro filiali

Имтиҳон маълумотлари файли

Имтиҳон саволлари файлиИмтиҳон натижалари