TDIU huzuridagi Oʻzbekiston iqtisodiyotini rivojlantirishning ilmiy asoslari va muammolari ilmiy tadqiqot markazi

Имтиҳон маълумотлари файли

Имтиҳон саволлари файлиИмтиҳон натижалари