Prognozlashtirish va makroiqtisodiy tadqiqotlar instituti

Имтиҳон маълумотлари файли

Имтиҳон саволлари файлиИмтиҳон натижалари