Kadrlar malakasini oshirish va statistik tadkikotlar instituti

Имтиҳон маълумотлари файли

Имтиҳон саволлари файлиИмтиҳон натижалари