Respublikamizning hududlar kesimida izlanuvchilar natijadorligi boʼyicha maʼlumot